સાંકડી જ રહે (ગઝલ)

સંતાડતા રહો તો ફકત પોટલી જ રહે,

આપો ન મિત્રને તો ઘરે ઓટલી જ રહે.

 

સરખામણી કરો તો એ સરખામણી જ રહે,

પારસમણિ તો છેવટ પારસમણિ જ રહે.

 

શત્રુ બને ન કોઈ, ન હો મિત્ર કોઈ પણ,

ઇચ્છું છું કે દશા જ આમ તૂટતી જ રહે.

 

છોડી ગયાં તમે એ સજા યોગ્ય થઈ મને,

ન હો તમે ન મારી દુનિયા સાંકડી જ રહે.

 

છૂટી મૂકી દીધી છે હવે દિલની લાગણી,

પંપાળતો રહું તો સદા વેવલી જ રહે.

 

છે અન્યનીય મસ્ત ગઝલ આમ તો ‘જલાલ’,

  ૫ણ આ૫ણી ગઝલ તો સદા આ૫ણી જ રહે. (૨૦૦૨)

 

 -જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’ 

‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૧૧૪

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s