Monthly Archives: જૂન 2014

જોઇએ

તાજેતરમાં લખેલી એક તદ્દન નવી ગઝલ રજૂ કરું છું. હૈયે પ્રીતને ધરવી જોઈએ, અંતરથી વાત કરવી જોઈએ. પ્રેરણા આપે જીવન જીવવા- એ ઘટના સંઘરવી જોઈએ. રામ-રહીમનું ભાન રહે નહિ- એવી ભક્તિ કરવી જોઈએ. જ્યારે ફળ આવી્ને બેસે- ત્યારે ડાળી નમવી … Continue reading

Posted in ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

જોઈએ

– કવિ પ્રકાશ ‘જલાલ’ ૯૮૭૯૧ ૯૭૬૮૬ (ગુજરાત, ભારત)

Posted in ગઝલ | Leave a comment