જોઇએ

My friend Piyush Patel, photo journalist with an English daily at A'bad clicked my good photos and gifted me with love. I am grateful to him.

My friend Piyush Patel, photo journalist with an English daily at A’bad clicked my good photos and gifted me with love. I am grateful to him.

તાજેતરમાં લખેલી એક તદ્દન નવી ગઝલ રજૂ કરું છું.

હૈયે પ્રીતને ધરવી જોઈએ,
અંતરથી વાત કરવી જોઈએ.

પ્રેરણા આપે જીવન જીવવા-
એ ઘટના સંઘરવી જોઈએ.

રામ-રહીમનું ભાન રહે નહિ-
એવી ભક્તિ કરવી જોઈએ.

જ્યારે ફળ આવી્ને બેસે-
ત્યારે ડાળી નમવી જોઈએ.

મારી ‘જલાલ’ છે એક જ ઇચ્છાઃ
તમને ગઝલો ગમવી જોઈએ.

– કવિ પ્રકાશ ‘જલાલ’
અમદાવાદ.
૯૮૭૯૧ ૯૭૬૮૬

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

2 Responses to જોઇએ

  1. જેનીસ ચૌહાન કહે છે:

    વાહ વાહ વાહ પ્રકાશ કાકા બહુ જ બહુ જ બહુ જ સરસ છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s