ગઝલ ઃ એ મા હશે

                                                                                                 

 


ગઝલ ઃ એ મા હશે
જે તને જોઈને પળપળ જીવશે એ મા હશે!
ને તને પળપળ હ્રદયમાં રાખશે એ મા હશે!

જે ભીનું ખુદનું બિછાનું રાખશે એ મા હશે!
ને સૂકું તારી નીચે જે મૂકશે એ મા હશે!

માનથી-સન્માનથી દુનિયા તને બોલાવશે;
પણ કહી ‘બેટા’ તને પોકારશે એ મા હશે!

આટલા અભ્યાસમાં પણ રહી જઈશ નાદાન તું;
સત્ય સઘળા પ્રેમથી સમજાવશે એ મા હશે!

આ જગત પળમાં ભુલાઈ જાય છે અહીંયાં ‘જલાલ’;
યાદ કોઈ તોય હરદમ આવશે એ મા હશે!
(વર્ષઃ ૨૦૦૩)-જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’  (ગુજરાતી ગઝલકાર, અમદાવાદ. ૯૮૭૯૧૯૭૬૮૬)

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

One Response to ગઝલ ઃ એ મા હશે

  1. atuljaniagantuk કહે છે:

    હા, બીલકુલ તે મા જ છે. અને બાળક તેની મા ને ખરા હ્રદયથી પ્રેમ કરે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s