ગઝલ ઃ વાગ્યા વગર રહે નહીં

 

ગઝલ ઃ વાગ્યા વગર રહે નહીં

હાથે કરેલું હૈયે વાગ્યા વગર રહે નહીં,

કુદરત બધા હિસાબો માગ્યા વગર રહે નહીં.

જાણું   છું કે નહીં દો સંગાથ છેક તોયે-

મારું હ્રદય ભરોસો રાખ્યા વગર રહે નહીં.

ક્રૂસે જડાવી દો કે દો ઝેરનો કટોરો-

અલ્લાહનો ફરિશ્તો આવ્યા વગર રહે નહીં.

ખાટાં-મીઠાંની ચિંતા મનમાં ભરી પડી છે,

શબરી તો બોર પોતે ચાખ્યા વગર રહે નહીં.

કે સત્ય બોલવાની કિંમત અદા કરે છે,

ઈસુના હાથે ખીલા વાગ્યા વગર રહે નહીં.

છોને મથી મરે આ દુનિયાના સૌ દુઃશાસન,

અબળાની લાજ ઈશ્વર રાખ્યા વગર રહે નહીં.

જેને લીધે કરી છે મેં સાધના ગઝલની,

જોજો ‘જલાલ’ એ ખુદ વાંચ્યા વગર રહે નહીં.

– જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’ (૯૮૭૯૧ ૯૭૬૮૬)

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s