લેખક-ચિંતકશ્રી ફાધર વર્ગીસ પૉલની સંસ્થા ‘સી.આઇ.એસ.એસ.’ માટે લખેલું ગીત

લેખક શ્રી ફાધર વર્ગીસ પૉલની સંસ્થા

સી.આઇ.એસ.એસ. (કૅથલિક માહિતી સેવા કેન્દ્ર,

અમદાવાદ) માટે

  પ્રેમની પરિક્રમાનું ગીત

સત્યનું સૌંદર્ય છે ને સત્યનું સન્માન છે,

ચિંતન છે તો એની સાથમાં વિગ્યાન છે.

કૅથલિક માહિતી સેવા કેન્દ્ર જેનું નામ છે!

 

સૌને માટે સાવ ખુલ્લાં આ કચેરી-દ્વાર છે,

સૌને માટે સ્નેહ છે ને સૌને માટે પ્યાર છે,

પત્ર-વ્યવહાર, રૂબરૂ કે ફોન પર પણ આવકાર,

જ્યારે પણ જાઓ, મુલાકાતો બની જાય યાદગાર,

ધર્મોમાં જે એકતા ફેલાવવા તૈયાર છે…

કૅથલિક માહિતી સેવા કેન્દ્ર જેનું નામ છે!

 

 

ધર્મ સાથે ધર્મનું દર્શન સરસ છે, જોઈ લો!

કોઈ વાડો છે નહીં, સૌ એકરસ છે, જોઈ લો!

પ્રેમની સંસ્કૃતિ અહિંયાં એક સ્તોત્રગાન છે,

 કે વિરોધી મતને માટે પણ અનેરું માન છે.

જ્ઞાનની ધૂણી અહીં વરસોવરસ છે, જોઈ લો…..

કૅથલિક માહિતી સેવા કેન્દ્ર જેનું નામ છે!

 

 

ઉપનિષદની વારતાની સાથ ઈસુનું વચન,

બાઇબલનાં પાત્રો સાથે સાવ મઘમઘતું જીવન,

દિવ્યતાનો છે અનુભવ, દિલની દોલત એ જ છે!

એ જ છે આનંદ જીવનનો, સાચી સંગત એ જ છે!

રામ છે, અલ્લાહ છે ને છે મહાભારત-કથન…

કૅથલિક માહિતી સેવા કેન્દ્ર જેનું નામ છે!

 

બાઇબલ-સંદેશ જોકે મુખ્ય એનું કામકાજ,

પણ દુઃખી કોઈ રહે નહિ એવું માગે રામરાજ,

માધ્યમોનો સાથ લઈને એ વહાવે સદ્દવિચાર, 

મૂલ્યથી ભરપૂર શિક્ષણનો કરાવે છે પ્રચાર,

ચાલે છે આગળ ને આગળ સૌને લઈને સાથસાથ..

 કૅથલિક માહિતી સેવા કેન્દ્ર જેનું નામ છે! 

(સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૯ માં કૅથલિક માહિતી સેવા કેન્દ્ર,

અમદાવાદના રજત-જયંતી સ્મરણિકા માટે રચેલી રચના)

  

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ગીત and tagged . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s