નહિ ગમે મને…(ગઝલ)

આથી વધારે કોઈ જતન નહિ ગમે મને,
કે બધે જ આપનું જ મનન નહિ ગમે મને.

મારી વિદાય પરનું રુદન નહિ ગમે મને,
ભીની જગા ઉપરનું દફન નહિ ગમે મને.

અંતર અગર નમે તો પછી કર ભલે સલામ,
દિલથી ન થાય એવું નમન નહિ ગમે મને.

રહેવા દો ધૂળ, માટી, ચૂલા મારા ગામમાં,
ઈંટો ને પથ્થરોનું વતન નહિ ગમે મને.

લખજો જરૂર નામ કશું એના પર તમે,
મારા સમું નિસ્તેજ કફન નહિ ગમે મને.

ઊંડાણમાં જઈને કશુંક તારવી તો લાવ,
ઉપર-ઉપરનું કોઈ કથન નહિ ગમે મને.

ખુદ મા અગર તો એની છબી હોવી જઈએ,
એના વગરનું કોઈ સદન નહિ ગમે મને.

અન્યોની પણ કવિતા જરા માણજો ‘જલાલ’,
મારી જ સૌ ગઝલનું પઠન નહિ ગમે મને.

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ and tagged . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s