ચીલો [પ્રકૃતિકાવ્ય]

ખેતર વચ્ચે ફરતો ચીલો,

મારી આંખે ઠરતો ચીલો!

ઘાસ મહીં સળવળતો ચીલો,

શ્વાસ મહીં તરવરતો ચીલો.

પોતાના મારગથી હઠવા-

કેડીને કરગરતો ચીલો.

સૌના પગ હેઠળ કચડાતાં-

રડમસ ચહેરો કરતો ચીલો.

સાંજ પડે ને થાક્યો-પાક્યો-

ગામ ભણી ડગ ભરતો ચીલો.

ક્યાંક વધારે તરસ્યો થાતાં-

તળાવ બાજુ સરતો ચીલો. 

ખેતરથી ઘર ટૂંકું કીધું,

‘જલાલ’ મુજને ગમતો ચીલો.  (૧૯૮૯)

        (‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૪)

Advertisements
This entry was posted in પ્રક્રુતિકાવ્ય. Bookmark the permalink.

One Response to ચીલો [પ્રકૃતિકાવ્ય]

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s