નથી હોતી (ગઝલ)

બધાને એકસરખી ચાહના મળતી નથી હોતી,

કદીક તો ઘા મળે ને વેદના મળતી નથી હોતી.

 

જિવાતી જિન્દગીથી દૂર તેથી હોય છે કાવ્યો-

કે વાસ્તવને અનુરૂપ કલ્પના મળતી નથી હોતી.

 

ઉમંગો લઈ મૂકું પ્રસ્તાવ તો ફળતા નથી હોતા!

ન ધાર્યું હોય ત્યાં અવહેલના મળતી નથી હોતી.

 

ગઝલ તો આ સહજ લખતાં લખાઈ જાય છે, મિત્રો!

જો નીકળું શોધવા તો પ્રેરણા મળતી નથી હોતી.

 

હું ભજવું પાત્ર ઈસુનું તો એ જીવંત ક્યાંથી હોય?

અભિનયમાં તો એની યાતના મળતી નથી હોતી.

 

ગઝલની આ કલામાં પણ ‘જલાલ’ કેવી કરુણતા છે!

લખું જેને લીધે એને મજા મળતી નથી હોતી. (૧૯૯૪)

(‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૪૦)

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s