એક પતિની ગઝલ (હઝલ)

આટલી મોંઘી, અરે, સાડી ન લે,

કોટ ફંફોસી બધું કાઢી ન લે.

 

બિલ ભર્યું છે મેં હવે ચલ ઘર ભણી,

બે વધ્યા છે તેય તું માગી ન લે.

 

કોઈનો લેટર નથી ફાઇલમાં,

તું ગઝલ મારી બધી વાંચી ન લે.

 

રે, બચતનો અર્થ આવો છે નહીં,

શાક તો તાજું જ લે, વાસી ન લે.

 

હદ થઈ રાણી, તમારા શોખની,

આટલું તો કોઈ પણ સાંખી ન લે.

 

સ્વપ્નમાં (પણ) મોંઘી ખરીદી કર નહીં,

સિંગ સસ્તી હોય તો ખારી ન લે.

 

આ ગઝલ નહીં છાપ તોયે ચાલશે,

પણ ચુનંદા શેર તો કાઢી ન લે.

‘પ્રભાત’ દૈનિક, તા. ૧૮ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૯૬, પાનઃ ૪.

Advertisements
This entry was posted in હઝલ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s