દશા સુધારે છે (ગઝલ)

દુખભરી જિન્દગી ગુજારે છે-

લાગણીથી જેઓ વિચારે છે!

 

જેને ઠોકર પગોમાં વાગી છે-

એ બધા હાથને પ્રસારે છે.

 

મુફલિસીનુંય પેટ કેવું છે!

ટંક થઈ જાય ને પધારે છે!

 

એમ પસ્તાય છે દુખો દઈને-

જાણે મારી ગઝલ મઠારે છે.

 

દુખની ફરિયાદ હું નથી કરતો,

ફક્ત કહું છું કે એ વધારે છે.

 

છે દુઆની જ એક આશ ‘જલાલ’

કે દુઆ તો દશા સુધારે છે. (૨૦૦૩)

(‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૧૪૫)

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

One Response to દશા સુધારે છે (ગઝલ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s