સંભારશે (ગઝલ)

દુઃશાસનને જઈને કોણ આ સમજાવશે-

કે ક્રુષ્ણ દ્રૌપદીનાં ચીર ચોક્કસ પૂરશે.

 

દગો પામ્યા છતાં અંતર મહીં વિશ્વાસ છેઃ

પ્રસારી હાથ ચોક્કસ તું મને બોલાવશે.

 

દુકાળ આવી પ્રજાનાં હાડકાં ચૂસી જશે;

ને રાજા મહેલના કોઠારને સંતાડશે.

 

સડક ૫ર જિન્દગી પૂરી કરી છે એટલે-

મરણની બાદ રસ્તાઓ મને સંભારશે.

 

તમે ક્રૂસે જડાવી જેને વીંધી નાખશો-

એ માણસ પ્રેમના સામ્રાજ્યને ફેલાવશે.

 

જરૂરત આ ગઝલની ત્યારે સમજાશે ‘જલાલ’-

  કે વારંવાર મારી યાદ જ્યારે આવશે. (૧૯૯૮)

-જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’

(‘ખૅરિયત’માંથી.)

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ and tagged . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s