ભાર ક્યાં? (ગઝલ)

દામન જરાય મારું હતું દાગદાર ક્યાં?

તોયે થયો છે તુજને કદી મુજથી પ્યાર ક્યાં?

 

શું કામ દોસ્ત, હાથ ખભેથી લઈ લીધો?

કે લાગતો જ મુજને હતો એનો ભાર ક્યાં?

 

જ્યાં થાય છે મને કે નથી ક્યાંય પણ ખુદા-

એવા સમયે તું હોય છે ૫રવરદિગાર ક્યાં!

 

શોધ્યા ઘણાય હશ્રમાં એ લોકને જ મેં;

તાજ્જુબ છે! ગયા એ દુ:ખો આ૫નાર ક્યાં?

 

છે સામટું મળેલ દરદ સાત જન્મનું,

એની લઈ શકાય હવે સારવાર ક્યાં?

 

દુ:ખ તો ‘જલાલ’ એમ કંઈ કમ થતાં હશે?

           રાખે છે આ ગઝલની ઉ૫ર તું મદાર ક્યાં?   (૨૦૦૨)

 

‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૧૪૦

જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’

 

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s