બધે

તું આ રીતે ન ફર બધે!

મેલી-બૂરી નજર બધે.

 

મેલી-બૂરી નજર બધે,

૫રદા વગર ન ફર બધે.

 

થોડું હસે છે એની ૫ણ્-

જોયા કરું અસર બધે.

 

જો યાદ મારી આવે તો,

રડ ૫ણ પ્રગટ ન કર બધે.

 

તું આ જ રસ્તે થઈ જજે,

અહીંથી જ કર સફર બધે.

 

ક્યારેક તો નજીક બેસ,

દુનિયાથી તું ન ડર બધે.

 

જે છે ગઝલ ‘જલાલ’ની-

  તેને મળો કદર બધે. (૧૯૯૩)

 

જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’ 

‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૩૨

 

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

One Response to બધે

  1. MAULIK કહે છે:

    MALSE J HO KEM NAHI????????????????????????

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s