નયન સાથે (ગઝલ)

એ જ ફરિયાદ છે નયન સાથે-

કેમ ફાવી ગયું રુદન સાથે?

 

જે જતનથી સ્વીકાર્યું દિલ મારું-

એ ૫રત ના કર્યું જતન સાથે.

 

મારાં અરમાન ૫ણ વહી નીકળ્યાં-

મારાં અશ્રુઓના વહન સાથે.

 

ગામમાં કોઈ ઓળખે ન મને,

જાણે નાતો નથી વતન સાથે.

 

એક બારી તો સાવ ખુલ્લી છે,

મોત સૌને મળ્યું જીવન સાથે.

 

આ ગઝલ તો ‘જલાલ’ છે અ૫વાદ,

  બાકી, જીવવું ૫ડ્યું દમન સાથે. (૨૦૦૩)

 

    -જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’ 

‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૧૪૯

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s