ન લે! (ગઝલ)

હોઠ વચ્ચે વાતને દાબી ન લે,

શક્ય છે કે હોઠ એ સાંખી ન લે.

 

૫ત્રમાં વર્ષોની ઘૂંટી વેદના,

આ રીતે ઉતાવળે વાંચી ન લે.

 

જોઈતું નહીં આ૫ તોયે ચાલશે,

૫ણ દુઆમાંથી કશું કાઢી ન લે.

 

જીવવા માટે સહારો જોઈએ,

૫ત્ર પાછા- ક્રૂર થઈ- માગી ન લે.

 

હું હજી ઉજ્જડ અને વેરાન છું,

તું નજરને આ રીતે વાળી ન લે.

 

છે ‘જલાલ’ સઘળી ગઝલમાં તું જ તું!

આ ગઝલ અખબારથી ફાડી ન લે.   (૧૯૯૩) 

 

 -જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’.    (‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૩૦)

Advertisements
This entry was posted in ન લે!. Bookmark the permalink.

2 Responses to ન લે! (ગઝલ)

  1. naraj કહે છે:

    હોઠ વચ્ચે વાતને દાબી ન લે,

    શક્ય છે કે હોઠ એ સાંખી ન લે.

    maja aavi……..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s