તડકો (પ્રક્રુતિકાવ્ય)

ધીમેથી ડોકાયો તડકો,

ઘર ઉ૫ર ૫થરાયો તડકો.

રસ્તાઓ ૫ર ફંગોળાયો,

કોતરમાં ૫ડઘાયો તડકો.

બંધ નહીં બારીને કરશો,

ક્યાંક હશે સંતાયો તડકો.

પૂર્વ દિશામાં રોજ ઊગીને-

ફાવે ત્યાં ફંટાયો તડકો.

ક્યાંક અરીસે જોવા લાગે-

પોતાનો ૫ડછાયો તડકો.

સાંજ ૫ડ્યે ગોરીનો ઘૂંઘટ-

જોઈને શરમાયો તડકો.

વર્ષોજૂની એક સમસ્યાઃ

‘કેમ નહીં બદલાયો તડકો?’

 

-જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’ (૧૯૯૧) ‘ખૅરિયત’ પાનઃ ૧૧

Advertisements
This entry was posted in પ્રક્રુતિકાવ્ય. Bookmark the permalink.

One Response to તડકો (પ્રક્રુતિકાવ્ય)

 1. PARESH કહે છે:

  ક્યાંક અરીસે જોવા લાગે-
  પોતાનો ૫ડછાયો તડકો.
  સાંજ ૫ડ્યે ગોરીનો ઘૂંઘટ-
  જોઈને શરમાયો તડકો.
  ક્યા બાત હૈ !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s